Главная » Отделы библиотеки » Компьютерлік және жүйелік қамтамасыз ету бөлімі

Кітапхана процестерін автоматтандыру бґлімініѕ

2019 жылдыѕ ќазан айында  жїргізілетін  жўмыс  жоспары

 

Негізгі кґрсеткіштер:

Жоспар:                                   

Оќырмандар:     100  

Келушілер:         300

Кітап берілімі:   400

Ќазаќ тілінде:     250

 

Іс-шаралар

Мерзімі

Оќырман тобы

Ќай тілде

Жауапты

 

Кітапханалыќ-библиографиялыќ процестерді  автоматтандыру:     

Ай ішінде

 

 

Мырза С.Ќ

 

 

Кітапханадаєы ґткізілген іс-шараларды суретке тїсіру.

Ай ішінде

1-9 сынып

 

Мырза С.Ќ

 

Компьютерлік техникаларєа профилактикалыќ жўмыстар жїргізу.

-//-

 

 

-//-

 

-кітапханадаєы техникалыќ мїмкіндіктердіѕ ќызметін пайдаланушыларєа ўсыну;

-интернетте жўмыс істеу

( ґзбетімен);

-электронды пошта хабарларды (жіберу мен ќабылдау);

-//-

 

 

-//-

 

«Бала тілін тапќан аќын»            - Балалар жазушысы Бердібек Соќпаќбаевтыѕ туєанына – 95 жыл     /танымдыќ саєат /

10.10.19.

Саєат: 11-00

№50 мект. 5-9 сынып

Ќаз. тілде

Ќозыбаќова К.

 

«Коворкинг» білім орталыєына ќош келдіѕіздер!»    Экскурсия - саяхат

03.10.19.

Саєат: 10-00

№50 мект. 5-9 сынып

Ќаз.

тілде

Мырза С.Ќ

 

«Ґлеѕ мен сені аялап ґтемін»     -аќын,ЌР халыќ жазушысы Фариза Оѕєарсынованыѕ туєанына – 80жыл /поэзия саєаты /

17.10.19 Сає:11-00

№23 мект. 7-9 сынып

Ќаз.

тілде

Ќозыбаќова К.

 

Шаруашылыќ жўмыс:

-Тазалыќ кїнін ґткізу:

 

 

31.10.19

 

 

 

Бґлім ќызметкерлері

+7 7252 33-84-46