28 Биологиялық ғылымдар / Биологические науки

Главная » Библиотека » 28 Биологиялық ғылымдар / Биологические науки

28 rus 

В68 Вологдина, Е.В.
мл. Живая природа [Текст] / Е.В. Вологдина, Н.Н.
Малофеева, И.В. Травина.- Москва: Росмэн-Пресс,
2009.- 96 с.:ил.- (Детская энциклопедия.Росмэн).
(в пер.):495 тг.
1.Живая природа
- - Природа
ББК(ДБ) 28

28 kaz
Г97 Гүл, Сема.
мл. Микроағзалар әлемі [Мәтін] / С. Гүл.- Алматы:
ШЫҢ-КІТАП, 2013.- 32 б.
ISBN 978-601-7347-63-5: 280 тг.
1.Тірі табиғат
- - Балдырлар - Қыналар - Вирустар -
Бактериялар
ББК(ДБ) 28

28(5Қаз) kaz
Қ18 Қазақстан қорықтары [Мәтін].- Алматы: Аруна,
мл. 2003.- 12 б.
ISBN 9965-626-99-5: 55 тг.; 70 тг.
1.Қазақстан қорықтары
- - Қорықтары - Ақсу-Жабағылы - Алматы қарығы
- Алакөл қорығы
ББК(ДБ) 28(5Қаз)

28 kaz/rus 13
Қ19 Қазақша - орысша, орысша - қазақша
ст. терминологиялық сөздік=Казахско-русский, русско-
казахский терминологический словарь [Мәтін]: 12000-
ға жуық термин. Том 13: Биология.- Алматы:
КАЗакпарат, 2014.- 528 б.
ISBN 978-601-03-0314-0: (мұқ.): б.ж.
1.Биологиялық ғылымдар
- - Биология - Сөздік - Словарь - Терминология
ББК(ДБ) 28 + 81.2Қаз-4

28 kaz
Х-34 Хекимоглу, Исмайл.
мл. Жерасты әлемі [Мәтін] / И. Хекимоглу.- Алматы:
ШЫҢ-кітап, 2012.- 32 б.:сур.- (Табиғаттағы
таңғажайыптары).
ISBN 978-601-7347-53-6: 320 тг.
1.Тірі табиғат
- - Үңгірлер - Металдар - Жер шары - Топырақ
ББК(ДБ) 28

28 kaz
Т21 Тарихқа дейінгі әлем [Мәтін].- [Б.м.]:
мл. Junussoff, 2012.- 34 б.:сур.- (Балалар
энциклопедиясы).
ISBN 978-601-7068-53-0: 460 тг.
1.Тірі табиғат
- - Дәуірі - Кезең - Динозаврлар географиясы
ББК(ДБ) 28

28 rus
Т65 Травина, И.В.
Мл Красная книга [Текст] / И.В. Травина.- Москва:
РОСМЭН, 2015.- 96 с. : ил.- (Детская энциклопедия
РОСМЭН).
ISBN 978-5-353-06693-4: (в пер.): 840 тг.
1.Живая природа
- - Тигры - Киты - Сайгаки - Орхидеи
ББК(ДБ) 28

28 kaz
Т93 Тірі табиғат [Мәтін]: энциклопедия.- Мәскеу:
мл. Росмэн, 2012.- 96 б.- (Балалар энциклопедиясы
Росмэн).
ISBN 978-5-353-06036-9: (мұқ.):1120 тг.
1.Тірі табиғат
- - Мұзды даланың қожайындары - Тайга
тұрғындары - Ормандар - Табиғат - Адам
ББК(ДБ) 28

+7 7252 33-84-46