Шымкент келбеті

Заказать

 1. "Ертегімен ґсемін"  ертеѕгілік.   "Ер Тґстік" ертегі їйірмесі аясында ґткізілген іс-шараныѕ  маќаласы. Шымкент келбеті. №16 ,  28 аќпан. 7 б.

2."Аќын мўрасын ўлыќтады" Абай Ќўнанбайўлыныѕ 175 жылдыєына орай ґткізілген іс-шараныѕ маќаласы.   Шымкент келбеті. №17 , 4 наурыз. 6 б.


3."Ертегі -халыќ даналыєыныѕ айнасы"  ертеѕгілік. "Алтын бесік" бала баќшасыныѕ ересектер тобымен

ґткізілген іс-шараныѕ маќаласы.    Шымкент келбеті. №19 , 11наурыз. 6 б.

 

 

+7 7252 33-84-46