Главная » Отделы библиотеки » Негізгі ќорды саќтау жјне толыќтыру бґлімі
  - Централизованная система детских библиотек

                     

Кітапхана ќорын басылымдардыѕ барлыќ тїрлерімен толыќтыру:

Кітаптар, электрондыќ ќўжаттар, мультимедиялыќ, мерзімді басылымдармен жјне

жаѕа тїсілімді электрондыќ катологќа (РАБИС) енгізу жўмыстарын жїргізу.

                 

Кітапхана  тјжірибесіне сай каталогтар жїйесін дјстїрлі жјне электрондыќ

пішімде ўйымдастыру, жїргізу жјне жетілдіру арќылы кітап ќорын

ашып кґрсетуді ќамтамасыз ету;

    

+7 7252 33-84-46