85.33 Театр

Заказать

85.33(5Қаз) kaz
А38 Ақынжанды актер [Мәтін]: артист Ж.Медетбаев
ст туралы естеліктер.- Алматы: Бiлiм, 2008.- 224 б.-
(Әдеби мемуарлар).
(мұқ.): 454 тг.
1.Қазақстандағы театр
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
Ә95 Асанәлі Әшімов [Мәтін]: фотоальбом.- Алматы:
ст Өнер, 2012.- 320 б.- (Халық перзенті).
ISBN 978-601-209-191-5: (мұқ.):3700 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - А.Әшімов - Өмірі - Сурет-деректері
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Каз) rus
А99 Аюханов, Булат.
ст. Витражи балета или pas de bourreе по жизни
[Текст] / Б. Аюханов.- Алматы: Өнер, 2013.- 384 с.
ISBN 978-601-209-215-8: (в пер.): 1000 тг.
1.Театр Казахстана
- - Искусство - Театр - Балет - Аюханов Б.
ББК(ДБ) 85.33(5Каз)

85.313(5Қаз) rus
А99 Аязбекова, С. Ш.
ст Картина мира этноса: Коркут- ата и философия
музыки казахов [Текст] / С. Аязбекова.- Астана,
2011.- 284 с.
ISBN 978-60-80114-4-3: (в пер.):840 тг.
1.Музыка Казахстана
- - Коркут-ата - Музыка казахов
ББК(ДБ) 85.313(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
Ә14 Әбдікәрімов, Сейілғазы.
ст. Әмина Өмірзақова [Мәтін]: ғұмырнамалық деректі
хикаят / С. Әбдікәрімов.- Алматы: Қазақстан, 2006.-
184 б.
(мұқ.):467 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Өнер - Театр
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
Ә49 Әл-Тарази, Тұңғышбай.
ст. Шер [Мәтін] / Т. Әл-Тарази.- Алматы: Өнер 21-
ғасыр, 2013.- 384 б.
ISBN 978-601-209-216-5: (мұқ.): 892 тг. 90 тн.
1.Қазақстандағы театр
- - Өнер - Театр
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
Ө44 Әмина Өмірзақова [Бейне материал]: фотоальбом.-
ст. Алматы: Өнер, 2013.- 240 б.- (Қазақ өнерінің
қайраткерлері).
ISBN 978-601-209-211-0: (мұқ.):3450 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Өнер - Театр - Ә.Өмірзақова
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
М66 Әуар Молдабеков [Мәтін].- Алматы: Өнер, 2007.-
ст. 134 б.- (Әйгілі адамдар).
(мұқ.):473 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Өнер - Театр
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
Ж21 Жақсылықова, Меруерт.
ст. Қазақ кәсіби актерлік өнерінің даму
ерекшеліктері [Мәтін]: зерттеулер, мақалалар / М.
Жақсылықова.- Алматы: Дәстүр; Каратау, 2014.- 384 б.
ISBN 978-601-7204-20-4: (мұқ.): 1120 тг. 54 тн.
1.Қазақстандағы театр
- - Театр - Өнер - Қазақ актерлері
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
Ж24 Жаманқұлов Тұңғышбай [Мәтін]: альбом.- Алматы:
ст. Өнер, 2007.- 176 б.
(мұқ.): 1850 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Өнер - Театр
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz/rus
Ш38 Шеберлік шыңы. (Ұлы актер Серке (Серәлі)
ст. Қожамқұловты еске алу құрметіне=Вершина мастерства.
(Памяти великого актера Серке (Серали) Кожамкулова)
[Мәтін].- Алматы: Киізкітап, 2011.- 320 б.
(мұқ.) : 3000 тг.
1.Қазақстандағы театр
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz/rus
Қ18 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік би
ст. театры=Государственный театр танца Республики
Казахстан [Бейне материал]: театрдың 45 ж. арналған
фотоальбом.- Алматы: Өнер, 2013.- 240 б.
ISBN 978-601-209-218-9: (мұқ.): 3450 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Өнер - Теарт - Алматының Жас Балеті -
Аюханов Б.
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz/rus
Қ18 Қазақстан театрлары = Театры
Ст Казахстана=Theatres of Kazakhstan [Мәтін]:
фотокнига.- Алматы: Тау-Кайнар, 2015.- 256 б.
ISBN 978-601-7059-62-0: (мұқ.):4600 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Өнер - Театр
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz/rus
Қ18 Қазақстанның мәдени ошақтары=Культурные центры
ст Казахстана [Мәтін]: Фотоальбом.- Алматы: АСА, 2012.-
288 б.
ISBN 978-601-80325-0-9: (мұқ.): 3700 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Театр тарихы
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
Қ19 Қазақтың мемлекеттік Ғ.Мүсірепов атындағы
ст. академиялық жастар мен балалар театры [Мәтін].-
Алматы: Өнер, 2003.- 144 б.
(мұқ.): б.ж.
1.Қазақстандағы театр
- - Өнер - Театр
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
Ж36 Қасым Жәкібаев [Мәтін]: Фотоальбом.- Алматы:
ст Өнер, 2010.- 184 б.- (Қазақ өнерінің қайраткерлері).
(мұқ.):2520 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Қ Жәкібаев - Сурет-деректері
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz/rus
Қ56 Құлахмет Қожықов - қазақ театры мен киносының
Ст тұңғыш суретшісі=Кулахмет Ходжиков - первый
художник казахского театра и кино=Kulakhmet
Khodzhikov - The first artist of the Kazakh Theatre
and Cinema [Мәтін]: кітап-альбом / құраст. С.Қ.
Қожықова.- Астана: Фолиант, 2014.- 320 б.
ISBN 978-601-7568-49-8: (мұқ.): 4600 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Өнер - Театр - Кино - Суретшісі - Қ.
Қожықов - К. Ходжиков
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
Қ76 Құндақбайұлы, Бағыбек.
ст. Театр туралы толғау [Мәтін] / Б. Құндақбайұлы.-
Алматы: Өнер, 2006.- 320 б.
(мұқ.):404 тг.54 тн.
1.Қазақстандағы театр
- - Театр
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
Ж26 Құрманбек Жандарбеков туралы естеліктер [Мәтін]
ст. .- Алматы: Бiлiм, 2005.- 224 б.
(мұқ.): 437 тг. 70 тн.
1.Қазақстандағы театр
- - Өнер - Театр
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
Л23 Латиева, Сара.
ст. Хадиша Бөкеева [Мәтін]: деректі повесть - эссе
/ С. Латиева.- Астана: Елорда, 2002.- 224 б.
490 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Театр - Х. Бөкеева
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
Қ85 Қынсыз қылыш Құрманбек [Мәтін]: көрнекті өнер
ст. қайраткері Қ. Жандарбекұлының 100 ж. мерейтойына
арналады.- Түркiстан: [б.ж], 2005.- 208 б.
500 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Театр
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
М 67 Молтобарова, Күміс.
ст Режиссер Мәмбетов феномені [Мәтін] / К.
Молтобарова.- Алматы: Қазығұрт, 2011.- 269 б.
ISBN 9965-22-336-Х: (мұқ.): 465 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Мамбетов Әзірбайжан - Хронотоп
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
Н86 Мейірман Нұрекеев [Мәтін]: кітап-альбом.-
Ст Алматы: Өнер, 2015.- 240 б.- (Қазақ өнерінің
қайраткерлері).
ISBN 978-601-209-230-1: (мұқ.): 3450 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Өнер - Театр - М.Нұрекеев
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Каз) rus
Ж31 Нурман Жантурин [Текст]: фотоальбом.- Алматы:
Ст Өнер, 2007.- 152 с.
(в пер.): 1233 тг.
1.Театр Казахстана
- - Искусство - Театр - Н. Жантурин
ББК(ДБ) 85.33(5Каз)

85.33(5Қаз) kaz
М93 Нүркетай Мышбаева [Бейне материал]: фотоальбом.
ст. - Алматы: Өнер 21-ғасыр, 2013.- 240 б.- (Қазақ
өнерінің қайраткерлері).
ISBN 978-601-209-207-3: (мұқ.):3080 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Өнер - Театр - Н.Мышбаева
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
М93 Нүркетай Мышбаева [Бейне материал]: фотоальбом.
ст. - Алматы: Өнер 21-ғасыр, 2013.- 240 б.- (Қазақ
өнерінің қайраткерлері).
ISBN 978-601-209-207-3: (мұқ.):3080 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Өнер - Театр - Н.Мышбаева
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
Н86 Нүрпейіс, Бақыт.
ст. Қазақ театр режиссурасының қалыптасуы мен даму
кезеңдері (1915 - 2005) [Мәтін]: монография / Б.
Нүрпейіс.- Алматы: Дәстүр; Қаратау, 2014.- 520 б.
ISBN 978-601-7204-21-1: (мұқ.): 1388 тг. 40 тн.
1.Қазақстандағы театр
- - Режиссура - Өнер - Театр
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz 1
О-65 Оразбай, Сәбит.
Ст Шығармалары [Мәтін]: 2-ші томдық. Т.1: Өмірдің
өзі - театр: эсселер, естеліктер, ой-толғамдар / С.
Оразбай.- Алматы: ARNA-B, 2014.- 320 б.
ISBN 978-601-7221-79-9: (мұқ.): 1793 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Өнер - Театр - Кино - С. Оразбай
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz 2
О-65 Оразбай, Сәбит.
Ст Шығармалары [Мәтін]: 2-ші томдық. Т. 2:
Тазарғың келсе, театрға бар: эсселер, естеліктер,
ой-толғамдар / С. Оразбай.- Алматы: ARNA-B, 2014.-
320 б.
ISBN 978-601-7221-80-5: (мұқ.): 1793 тг.
1.Қазақстандағы театр
- - Өнер - Театр - Кино - С. Оразбай
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
С26 Сахна саңлағы [Мәтін]: белгілі режиссер
ст. Сәулебек Асылханұлы туралы ой-толғаныстар.- Алматы:
Қайнар, 2009.- 208 б.
(мұқ.): 594 тг.
1.Қазақстандағы театр
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз)я6 kaz
М13 Сәбира Майқанова [Бейне материал]: фотоальбом.-
ст. Алматы: Өнер, 2014.- 320 б.- (Халық перзенті).
ISBN 978-601-80504-0-4: (мұқ.): 4107 тг. 17 тн.
1.Қазақстандағы театр. Фотодеректер
- - Өнер - Театр - С.Майканова
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)я6

85.33(5Қаз) kaz
Е45 Хабиба Елебекова [Мәтін].- Алматы: Өнер, 2012.-
ст 224 б.,[48]б. жап.- (Әйгілі адамдар).
ISBN 978-601-209-198-4: (мұқ.): 1177тг. 50
тиын.
1.Қазақстандағы театр
- - М.Әуезов атындағы драма театр - Театр
тарихы
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
Е45 Хабиба Елебекова [Мәтін].- Алматы: Өнер, 2012.-
ст 224 б.,[48]б. жап.- (Әйгілі адамдар).
ISBN 978-601-209-198-4: (мұқ.): 1177тг. 50
тиын.
1.Қазақстандағы театр
- - М.Әуезов атындағы драма театр - Театр
тарихы
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.33(5Қаз) kaz
Т22 Тасыбекова, Т.
Ст Біздің Әшірәлі [Мәтін] / Т. Тасыбекова.-
Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2017.- 128 б:сур.
ISBN 978-601-7472-99-3: (мұқ.): 785 тг 40 тн.
1.Қазақстандағы театр
- - Актер - Театр
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

85.315-3 kaz/rus
Т89 Тұрдығұлов, Ж.А.
ст. Домбыра=Домбра=Dombra [Мәтін]: қазақ
домбырасының құрылымы және жасалу технологиясы / Ж.
А. Тұрдығұлов.- Алматы: Атамұра, 2013.- 256 б.: сур.
ISBN 978-601-282-726-2: (мұқ.): 2000 тг.
1.Музыкалық аспаптардың тарихы және олардың
жасалынуы
- - Домбыра
ББК(ДБ) 85.315-3

85.33(5Қаз) kaz
Ш23 Шанин, Ж.
Ст Арқалық батыр [Мәтін]: пьесалар мен мақалалар
/ Ж. Шанин.- Алматы: Өнер 21-ғасыр, 2017.- 384 б.
ISBN 978-601-209-245-5: (мұқ.): 1414 тг. 29 тн.
1.Қазақстандағы театр
- - Мақала - Пьеса - Сахна саңлағы
ББК(ДБ) 85.33(5Қаз)

+7 7252 33-84-46